PPG_ColourTools_1920x620_V8.jpg

Znalost barev

Jak pro majitele dílny, tak pro majitele auta kvalita napodobení  barvy je nejdůležitějším testem pro renovační přípravky. V této oblasti společnost PPG vyniká.

Znalost barev je klíčovým faktorem pro naše podnikání. Víme, že možnost obnovit původní barvu je pro osobu provádějící opravu automobilového laku nejdůležitější.

Výjimečná schopnost PPG Refinish napodobit  původní barvu vyplývá ze čtyř klíčových aspektů:

Výjimečné napodobení  barev

Čtyři barevné specializované laboratoře na celém světě poskytují přesnou shodu všech barev a barevných variant.

Těsná spolupráce s výrobci automobilů zajišťuje spoluúčast při tvorbě barev a identifikaci barevných variant ve výrobní fázi.

Přesnost ve výrobě

Všechny pigmenty jsou vyráběny přesně podle specifikací a podle aktuálních poznatků, kterými diponuje továrna.

Každá šarže je testována, aby zajistit shodu napodobení  barev.

Systemizované aplikační techniky

Existuje pouze jedná doporučovaná aplikační technika pro všechny produktové řady. Tuto techniku používá oddělení kontroly kvality ve výrobním závodu PPG, dodavatele barevnic a vzorníků a zákazníci PPG.

Hlavní barevné nástroje

RAPIDMATCH™ je unikátní kombinace  5 x spektrofotometru s vědecky vyvinutým matematickým algoritmem přizpůsobeným potřebám průmyslu automobilových  nátěrů.

Barevnice variant PPG ENVIROBASE® High Performance je bezkonkurenčním barevným nástrojem obsahujícím barevné vzorky umožňující přesné napodobení  barvy opravovaného prvku. 

 

ENVIROBASE® is a registered trademark of PPG Industries Ohio, Inc.
RAPIDMATCH™ is a trademark of PPG Industries Ohio, Inc.