Integrácia. Automatizácia. Digitalizácia.

Moderný digitálny ekosystém pre karosárne

PPG - viac ako len výrobky na lakovanie

Lakovnícky priemysel si vyžaduje moderné riešenia na zvýšenie produktivity. Naša revolučná digitálna platforma je navrhnutá tak, aby zefektívnila činnosť karosární, posilnila ich konkurencieschopnosť a zmodernizovala ich procesy. 

Vďaka platforme PPG LINQ™ môžu karosárne využívať výhody digitálnych riešení a moderných pracovných nástrojov a služieb spojených v jednom integrovanom prostredí.

Objavte PPG LINQ™

Objavte výhody

Zlepšenie procesov a automatizácia

Zefektívnite a automatizujte proces opravy pomocou cloudovej platformy PPG s pripojenými zariadeniami, softvérom a inovatívnymi službami.

Zvýšená konkurencieschopnosť

Moderné nástroje a procesy priťahujú kvalifikovaných lakovníkov, ktorí oceňujú efektívne riadenie procesov a prevádzkovú efektívnosť. Nová digitálna platforma pomáha karosárňam stať sa konkurencieschopnejšími na trhu, a to vďaka vyššej kvalite služieb a nižším prevádzkovým nákladom.

Úspora materiálov a starostlivosť o životné prostredie

Zavedenie princípov udržateľnosti, ako aj kontrola zužitia spotrebného materiálu budú mať pozitívny vplyv na životné prostredie a efektívnosť karosárne.

Maximalizácia zisku

Zvýšenie zisku pomocou technológií, ktoré šetria hodnotu práce, znižujú chybovosť ľudského faktora a znižujú spotrebu lakovacieho materiálu.

Integrovaný ekosystém PPG LINQ™

Kontakt

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.