Příprava

{{sectionRootNode = 22381;""}} {{section = 22383;""}} {{vm.pagination.itemsPerPage = 20;""}}

Vhodná příprava a čištění jsou základem úspěšné opravy.

PPG Refinish nabízí širokou škálu materiálů pro přípravu podkladu, které byly vyvinuty tak, aby optimalizovaly efektivitu všech lakovacích systémů  od PPG.

Od vodou ředitelných odmašťovačů až po rozpouštědla pro odstranění oleje, mastnoty, špíny  a lešticích prostředků z lakovaných povrchů,  tyto výrobky se osvědčují v mnoha dílenských podmínkách a při různých opravách.