Proces

{{sectionRootNode = 22381;""}} {{section = 22382;""}} {{vm.pagination.itemsPerPage = 10;""}}

PPG Refinish zajišťuje, že procesy a lakovací systémy  této řady splňují požadavky jak výrobců automobilů, tak lakoven.

PPG Refinish vyvíjí snadno aplikovatelné procesy, které umožňují zkrátit pracovní dobu a díky využití lakovací kabiny snížit náklady, maximalizovat produktivitu a zvýšit ziskovost.

Rychlá oprava (SMART)
Jednoduchý a snadno aplikovatelný proces navržen pro rychlé opravy malých ploch (jeden až tři prvky).

Kompletní proces při využití vodou ředitelných přípravků.
Systém vodou ředitelných základních barev Envirobase High Performance ve spojení s vodou ředitelným bezbarvým lakem a základním nátěrem nabízí efektivní řešení pro opravu původních tovarních barev.

Proces pro vnitřní opravu (motorového prostoru)
Tento jedinečný Systém pro vnitřní opravu nabízí rychlejší proces, než konvenční metody oprav, přičemž zajišťuje přesné napodobení  původních tovarních barev .

Proces Lakování plastů
Celá řada přípravků pro lakování plastových podkladů - od odlakovače  a přípravků pro přípravu podkladu až po vrchní barvy.