PPG_ColourExpertise_1920x620_V5.jpg

Farba

V odvetví lakov a náterov sa líder dá rozoznať vďaka jeho vedomostiam o technológii a ladeniu farby.

PPG ako svetový líder automobilových náterov ponúka renovačným klientom reálne, merateľné zisky. PPG Refinish odohráva úlohu pri rozvoji budúcich farieb pre producentov automobilov a  k dispozícii má vedomosti o aktuálne vyrábaných farbách.

Experti od farieb PPG skúmajú a analyzujú farebné trendy na celom svete a výsledky týchto výskumov následne prenášajú na farby automobilových lakov. Týmto spôsobom môže PPG slúžiť svojim renovačným klientom rozvíjajúc technológie najpresnejších farieb, ktoré sa zhodujú s prichádzajúcimi trendmi.

Naše znalosti o vyrábaných farbách a neustále porovnávanie rôznych značiek nám umožňuje identifikáciu variantov ešte pred tým ako to urobia iní. Vďaka náhľadu v reálnom čase, zabezpečujeme, že varianty sú pre našich klientov dostupné tak rýchlo ako je to len možné.

Maximalizácia spoločného pôsobenia producentov automobilov s renovačným odvetvím poskytuje PPG možnosť ponuku farieb neustále aktualizovať, zabezpečujúc pri tom, že klienti môžu zladiť farbu každého automobilu prijímaného do dielne.