PPG_ColourExpertise_1920x620_V6.jpg

Dedičstvo farby

 

Automobilová revolúcia vyvolala evolúciu farby.

PPG Industries bolo cez viac ako 80 rokov na vedúcej pozícii čo sa týka farby v automobilovom a renovačnom priemysle. Farba aj naďalej odohráva významnú úlohu pri štylizácii automobilov.

Vďaka blízkej spolupráci s producentmi automobilov a skupinami štylistov môže PPG zaručiť dôkladné zmesi receptúr pre všetky autá vyrábané na celom svete.

Farby automobilov prešli obrovskú cestu od čias skonštruovania prvého čierneho auta v roku 1885 – Benz Patent-Motorwagen – a ďalších, masovo vyrábaných Fordov Model T. V súčasnosti sa producenti automobilov snažia zvýrazniť na základe zavádzania exotickejších farbív.

Nie je dôležité čo prinesie zajtrajšok čo sa týka problémov automobilových farieb, PPG bude mať úžasnú receptúru.

Dekády farby

1950 Iba plné farby; čierna, modrá, zelená a úspešné zavedenie bielej

1960 Boli zavedené metalické farbivá, ktoré na konci dekády predstavovali 57 % trhu. Populárne boli aj: modrá, zelená, morská a béžová.

1970 Viac zemitých farieb, čiže dominovanie žltej, hnedej, gaštanovej a zelenej.

1980 Začiatočné zvyšovanie sa bielej a následnej červenej a čiernej

1990 Dominovanie bielej a začiatky nárastu striebornej. Zavedenie perlových farieb

2000 Rozkvet striebornej a čiernej. Objavenie sa  Xirallics®, ChromaFlair a ColorStream farbív.

2010 Dekáda sa začala 75% achromatickou paletou  - ¾ všetkých nových áut je bielych, čiernych alebo sivých/strieborných. Výskumy pri nových farbivách, ktorých cieľom je vytvorenie tekutého kovu, skleného zrna a novej generácie periel.

History Graph