PPG_Innovation_1920x620_V5.jpg

Náuka o farbe

 

Nielen pre manažéra dielne, ale aj pre majiteľa auta je kvalita výberu farby najdôležitejším testom renovačného produktu a práve v tomto aspekte sa PPG od iných odlišuje.

Veda o farbe je pre našu pôsobnosť kľúčová a vieme, že možnosť vytvorenia originálnej farby je pre osobu vykonávajúcu povrchovú úpravu najdôležitejšia.

Výnimočná schopnosť PPG Refinish ladenia originálnej farby vyplýva zo štyroch kľúčových aspektov:

  • Výnimočné zladenie farby

Štyri farebné laboratóriá na celom svete zabezpečujú presné zladenie všetkých farieb a variantov.

Silná spolupráca s producentmi automobilov zabezpečuje zapojenie sa do tvorenia farby a identifikácie variantov už na etape výroby.

  • Presnosť počas výroby

Všetky pigmenty sú vyrobené podľa úzko vymedzených špecifikácií a sú v súlade s aktuálnymi znalosťami, ktoré podnik má k dispozícii.

Každá partia je kontrolovaná, aby bola dodržaná zhodnosť imitácie farby.

  • Zosystematizované techniky aplikácie

Je jedna odporúčaná technika pre všetky línie produktov a používa ju oddelenie pre kontrolu kvality vo výrobnom podniku PPG, u dodávateľov kariet ladenia farby a farebných kariet ako aj klientov PPG.

  • Vedúce farebné nástroje

RAPIDMATCH™ predstavuje jediné spojenie päť uhlového spektrofotometru s vedecky vypracovaným matematických algoritmom prispôsobeným k potrebám odvetvia automobilových náterov.

Šablóny variantov PPG ENVIROBASE® High Performance predstavujú farebný nástroj s vedúcou pozíciou na trhu obsahujúce vzorky farieb porovnateľné, presne zladené s farbou opravovaného elementu.

 

ENVIROBASE® is a registered trademark of PPG Industries Ohio, Inc.

RAPIDMATCH™ is a trademark of PPG Industries Ohio, Inc.