Skupina

Inner_AboutUs_TheGroup1

PPG: We protect and beautify the world™

PPG Industries je vo svojom odvetví lídrom; je účinným, výkonným producentom; pracuje na základe vedúcich technológií a ich riešení. Našou víziou je byť neustále na pozícii svetového lídra v odvetví lakov, špecializovaných produktov a servisných centier, ponúkajúc klientom pomoc v oblasti konštrukcie, spotrebiteľských produktov, priemyselného, dopravného trhu a aftermarket. PPG má výrobné podniky a s tým súvisiace subjekty vo viac ako 60 krajinách na celom svete.

 

Pre PPG nie je inovácia ničím novým

Ako svetový líder v odvetví náterov a špecializovaných materiálov sme boli v inováciách vždy na prvom mieste. Úprimne veríme, že inovácia je základom pre udržania si pozície na trhu nielen pre nás, ale aj pre našich klientov.

Pred Zelenou vlnou (Iniciatíva Green Wave)

V PPG je už dlhú dobu základným pravidlom rovnomerný rozvoj. Mnoho nami zvedených inovácii v priebehu posledných rokov poskytlo našim klientom zisky čo sa týka životného prostredia a rovnomerného rozvoja. V lakovacom odvetví sme boli jednými z pionierov pri zavádzaní produktov s nízkym obsahom prchavých organických látok (VOC).

Líder vo farbe

História úspechu PPG, nevšímajúc si iba zapojenie sa do inovácie a rovnomerného rozvoja, má ešte jednu kapitolu: pozícia lídra vo farbe. Naša prítomnosť v mnohých odvetviach a na mnohých svetových trhoch nám poskytuje dobrý pozorovací bod, vďaka ktorému môžeme pozorovať a prenášať najnovšie svetové farebné trendy na potreby našich klientov - od spotrebiteľských produktov po farby automobilov, od bytov po reklamu, spotrebiteľské tovary a priemyselné vzory.

Kvalita

Spôsobom pre ďalšie posilňovanie pôsobnosti PPG je náš Proces kvality. Pomocou práce skupiny a jednotlivých osôb je každá jednotka spolupracujúca s PPG nabádaná k neustálemu úsiliu, ktoré je zamerané na zlepšovanie práce a procesov s ňou spojených. Najdôležitejší je v tomto klient... oboznámenie sa s jeho presnými požiadavkami; výber príslušných krokov od začiatku a dodanie klientovi produktu, ktorý očakáva vtedy, keď to chce. V skratke, o spokojnosť klienta sa je potrebné neustále starať.

 

Bringing innovation to the surface™ is a trademark of PPG Industries Ohio, Inc.