Bezfarebný lak

{{sectionRootNode = 22485;""}} {{section = 22490;""}} {{vm.pagination.itemsPerPage = 10;""}}

Producenti a osoby vykonávajúce opravu dodávok a špeciálnych automobilov sa dennodenne stretávajú s problémom, kde môžu nájsť produkty, ktoré by výkon maximalizovali.

Pri vypracovávaní nového bezfarebného laku bolo pre PPG prioritou zabezpečenie ľahkosti aplikácie a výkonnosti produktu počas opravy na veľkých a nepravidelných povrchoch.

PPG sa zapája do dodávania technológií vedúcich na trhu, aby získala príslušné výsledky, vďaka použitiu bezfarebných lakov so stredným a vysokým obsahom pevných látok.