Proces

{{sectionRootNode = 22485;""}} {{section = 22486;""}} {{vm.pagination.itemsPerPage = 10;""}}

Producenti a osoby vykonávajúce povrchovú úpravu dodávok a špeciálnych automobilov sa dennodenne snažia vyriešiť jeden problém - kde nájsť produkty maximalizujúce výkon. Pri tvorbe všetkých produktov má PPG na zreteli práve toto.

Sme veľmi hrdí na spoluprácu s našimi partnermi, ktorej cieľom je dosiahnutie výnosného nárastu a úspechu pomocou dodania veľmi kvalitných produktov.

V segmente Dodávok sa naši partneri zaoberajú obrovským množstvom problémov, od renovačných prác po obnovovanie a premaľovanie autobusov, prívesov, podvozkov, vlakov a iných. Z tohto dôvodu naše výskumno-rozvojové laboratórium a skupiny expertov na celom svete pracujú nad vytvorením produktov a riešení, ktoré pri minimálnych nákladoch práce a finančných prostriedkoch umožnia dosiahnuť zisk a dokonalé ukončenie pre konečných spotrebiteľov.

Nie je dôležité či potrebujte rýchlu povrchovú úpravu alebo proces, ktorý sa venuje konkrétnemu základu, PPG Vám pomôže nájsť proces, ktorý Vaše potreby bude spĺňať čo najlepšie.

Proces rýchlej úpravy

Jednoduchý a ľahký proces vytvorený s myšlienkou o rýchlych úpravách na malých povrchoch.

Proces lakovania umelej hmoty

Škála výrobkov na lakovanie základu z umelej hmoty, od odlakovača a produktov na prípravu základu až po povrchové nátery.

Proces pre rôzne základy

PPG vypracovalo najlepšie procesy kvôli tomu, aby z našich lakov bolo vždy možné vydobyť to, čo je najlepšie, nezávisle od typu lakovaného podkladu, či už je to hliník, umelá hmota, oceľ alebo pozinkovaná oceľ.