Povrchové nátery

{{sectionRootNode = 22478;""}} {{section = 22482;""}} {{vm.pagination.itemsPerPage = 10;""}}

Povrchové nátery  - s priamym leskom a základné

 

Počas pokolení odohráva PPG kľúčovú úlohu pri rozvoji farieb pre producentov automobilov a na trhu s renováciou a ich vedomosti z oblasti technológie automobilových lakov sú všeobecne známe.

Na základe úzkej spolupráci s producentmi automobilov a dodávateľmi pigmentov je PPG Refinish o krok vpred pred najnovšími úspechmi v oblasti fabrických farbív a receptúr farieb.

Cez líniu vodou riediteľných náterov ENVIROBASE® High Performance a farieb s priamym leskom DELTRON® Progress UHS zabezpečuje PPG Refinish vedúce na trhu ladenie farby a vysokú kvalitu povrchovej úpravy.

 

ENVIROBASE® and DELTRON® are registered trademarks of PPG Industries Ohio, Inc.

Products

{{product.Name}}

Kód produktu: {{product.Code}}